- Om oss
- Våra lunchrestauranger
- Vår catering
- Kontakta oss
- En casserole av kunder
- Samarbetspartners
- Miljöpolicy
- Nyhetsbrev
- Gästbok


Haninge Matmakarna AB:s miljöpolicy

Miljöansvar – en viktig del av våra värderingar och våra affärer

Det har sedan starten 2003 varit naturligt för Haninge Matmakarna att arbeta för och med miljöns långsiktiga förbättring. En viktig del av vårt miljöansvar är ett aktivt miljöarbete för att därigenom bidra till en långsiktigt hållbar miljö. Detta miljöarbete innefattar även leverantörer och anställda.

Haninge Matmakarnas miljöarbete bidrar därför inom ramen för vår kärnverksamhet till en långsiktigt hållbar miljö och ger samtidigt en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke. Vi har därför antagit denna miljöpolicy som skall utgöra grunden för vårt miljöarbete.Vi ska inom vår verksamhet:

Genomföra och utveckla våra menyer, göra råvaru- och materialinköp så att relevanta tillredningsprocedurer, energianvändning, källsortering & sophantering, transporter, etc i uppdragen alltid hanteras på ett miljömedvetet seriöst och kompetent sätt. Även miljöfrågor skall beaktas vid löpande utveckling av vår teknik för att den ska passa in i ett miljömedvetet sammanhang.
Motivera medarbetare, gäster och leverantörer till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande. Genom fortgående information skall vi hålla kunnandet på en sådan nivå att dessa gruppers engagemang tas tillvara.

Vi ska:
  • Ha mätbara miljömål för verksamheten på årsbasis
  • Källsortering av fett, matavfall, wellpapp, PET, glas och brännbart
  • Systematiskt arbeta för att minska tillsatser i maten utöver de som godkänns i KRAV-reglerna ska genomföras
  • Systematiskt arbeta för att öka andelen KRAV-certifierade råvaror ska genomföras
  • Minska den miljöbelastning som vår verksamhet ger genom att minska användning av energi och material och ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänsterBenny Danielsson
Haninge Matmakarna AB

Haninge Matmakarna ABDvärgvägen 6 A135 55 Tyresö
Tel. 08-500 114 00Mobil: 0708 679 208E-post: info@matmakarna.nu